Kompedium wiedzy

ikona

A+30 domy ultra-energooszczędne

Domy energooszczędne to domy charakteryzujące się dużo niższym zużyciem energii użytkowej od tradycyjnego budownictwa. W naszym standardzie domy ultra-energooszczędne to obiekty zużywające mniej niż 30 kWh energii na ogrzanie i wentylację 1m2 powierzchni domu w przeciągu roku. Jest to ponad trzykrotnie niższa wartość niż w przypadku obiektów nieenergooszczędnych. Domy energooszczędne to idealne rozwiązanie dla osób szanujących środowisko oraz własną kieszeń. Zgodnie ze statystykami oraz nabytym przez nas doświadczeniem koszt budowy domu energooszczędnego wzrasta jedynie o 5% w stosunku do tradycyjnego budownictwa, natomiast późniejsze koszty eksploatacji domu są ponad 3 razy niższe! Te liczby sprawiają, że coraz więcej osób w Polsce decyduje się na budowę domu energooszczędnego.

a+standard30 1
a+standard15 1

A+15 domy pasywne

Domy pasywne to obiekty o jeszcze mniejszym zużyciu energii niż domy energooszczędne. Zgodnie z certyfikacją dom pasywny powinien zużywać mniej energii użytkowej niż 15 kWh/m2*rok. Budowa takiego domu wiąże się zazwyczaj ze wzrostem nakładów finansowych w wysokości 7-12%. Jednakże dzięki jednoczesnemu zastosowaniu wielu rozwiązań budowlanych i technicznych możliwe jest zminimalizowanie zużycia energii w trakcie użytkowania domu, tak by koszty eksploatacji były ponad 8 razy niższe. Charakterystyczne dla domów pasywnych jest projektowanie efektywnych, ciepłych przegród zewnętrznych unikając występowania mostków termicznych. W celu uniknięcia strat ciepła konieczne jest także zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją, najlepiej połączonej z gruntowym wymiennikiem ciepła. Wiele osób decyduje się również na pozyskiwanie energii ze źródeł naturalnych stosując kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne oraz turbiny wietrzne, jednakże nie jest to konieczność aby uzyskać status domu pasywnego.

A+0 domy zeroenergetyczne

Najlepszym określeniem opisującym budynek zeroenergetyczny jest samowystarczalność energetyczna. Zużycie energii pierwotnej w takim obiekcie jest prawie zerowe. W naszych standardach dom zeroenergetyczny jest niezależny od konwencjonalnych źródeł energii jak węgiel, gaz, ropa. Aby budynek był w stanie być samowystarczalny konieczne jest spełnienie wielu warunków jak: odpowiednie usytuowanie względem stron świata, bardzo dobra termoizolacja przegród zewnętrznych, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła i gruntowego wymiennika ciepła oraz stosowanie energooszczędnych sprzętów i urządzeń domowych zasilanych wewnętrznym systemem produkcji prądu. Oprócz tego konieczne jest użycie energii odnawialnych pozyskanej z energii słonczej i wiatru oraz biopaliw jako jedynego źródła energii w budynku. Domy zeroenergetyczne ze względu na swoją samowystarczalność zyskują obecnie coraz więcej zwolenników. Poza czynnikami finansowymi wiele osób decyduje się na budowę tego typu obiektów, ponieważ zapewniają one bardzo dobry mikroklimat w pomieszczeniach oraz gwarantują doskonały komfort cieplny.

a+standard0 1
a+standard+ 1

A++ domy plusenergetyczne

Domy plusenergetyczne, zgodnie ze swoją nazwą, produkują większą ilość energii niż wynosi ich zapotrzebowanie. Jest to możliwe dzięki spełnieniu wytycznych dotyczących budynku pasywnego przy jednoczesnym wytwarzaniu dużej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Kwota użytkowania budynku plusenergetycznego jest zminimalizowana, a dodatkowo dzięki możliwości sprzedaży do sieci skumulowanej energii słonecznej czy wietrznej możliwe jest uzyskiwanie korzyści materialnych. Zyskiwana energia może być również wykorzystywana na bieżąco np. w celu posiadania i zasilania własnego samochodu elektrycznego. Budynki plusenergetyczne są jeszcze bardziej rozwinięte technicznie i przyjazne środowisku od domów zeroenergetycznych.

Parametry budynków niskoenergetycznych

Omawiając charakterystykę budynków pasywnych warto przypomnieć jakie są parametry pomagające określić energooszczędność budynku:

u

Bardzo ważnym parametrem w temacie budownictwa energooszczędnego jest współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m2K)]. Jest to współczynnik określany dla przegród cieplnych, umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych. Współczynnik ten pokazuje jaką ilość ciepła tracimy przez przegrody naszego domu. Materiały używane przy budowie domów pasywnych charakteryzują się niezwykle małymi współczynnikami przenikania ciepła. Zgodnie z normami budowlanymi współczynnik przenikania ciepła przegrody U dla ściany oraz dachu domu pasywnego powinien być mniejszy niż 0,15 W/(m2K), jednakże zazwyczaj jest on jeszcze niższy. 

ep

Wskaźnik Ep [kWh/(m2rok)] określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną jak węgiel, ropa, gaz czy prąd itd. do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia. Wskaźnik ten uwzględnia rodzaj źródła ciepła, ale nie odzwierciedla kosztów związanych z eksploatacją budynku.

ek

Wskaźnik EK [kWh/(m2rok)] określa zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Współczynnik ten opisuje zapotrzebowanie na energię po uwzględnieniu sprawności systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Jeżeli wartość wskaźnika EK jest niewiele większa od wskaźnika EU, znaczy to, że w budynku występuje wysoko sprawny system ogrzewania. Gdy ilość energii końcowej Ek jest niższa od zapotrzebowania na energię użytkową Eu świadczy to o zastosowaniu np. pompy ciepła czy energii odnawialnych jako źródła energii.

eu

Wskaźnik Eu [kWh/(m2rok)] lub Qh,nd to roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji. Wskaźnik ten charakteryzuje standard domu i świadczy o jakości konstrukcji budynku. Im mniejsza wartość Eu, tym mniej ciepła tracimy przez przegrody zewnętrzne. Dzięki temu parametrowi określamy czy budynek może zostać uznany za energooszczędny lub pasywny. Wskaźnik Eu ≤ 40 kWh/(m2rok) charakteryzuje budynki energooszczędne, natomiast Eu ≤ 15 kWh/(m2rok) odpowiada standardom budownictwa pasywnego.

av

Podstawowym parametrem określającym efektywność projektu jest współczynnik kształtu budynku A/V czyli stosunek pola powierzchni przegród zewnętrznych A do kubatury ogrzewanej V określanych po wymiarach zewnętrznych. Dla domów pasywnych i energooszczędnych zalecana jest niska wartość tego współczynnika.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.