Instalacje

W projektowaniu domu niskoenergetycznego kluczowa jest kompleksowość działań. Już podczas sporządzania koncepcji poza częścią architektoniczną i konstrukcyjną, należy dokładnie rozpatrzyć rozwiązania technologiczne. Współczesna technologia oraz instalacje w budynku, pozwalają w pełni cieszyć się należytym komfortem bez martwienia się o regulację wilgoci, przewietrzania czy koszty prądu, wody i ogrzewania. Pracownia A+house od lat dokładnie bada rynek instalacji dla domów energooszczędnych i pasywnych, aby zapewnić Państwu wygodę i spokój użytkowania. Korzystamy z nowoczesnych, rzetelnych polskich i niemieckich rozwiązań technicznych, bezustannie analizując dynamicznie rozwijającą się branżę systemów instalacyjnych dla domów niskoenergetycznych. W 2014 roku zostaliśmy wyróżnieni przez Stowarzyszenie Instalatorów Polskich pierwszym miejscem w kategoriach “Najbardziej innowacyjny system grzewczy/chłodzący” oraz “Najbardziej estetyczne wykonanie” za zastosowanie naszego autorskiego rozwiązania łączącego pompę ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła i systemem wentylacji mechaniczną z odzyskiem ciepła w domu jednorodzinnym. W naszej ofercie znajdują się następujące rozwiązania dla Twojego domu:

Instalacje główne

Aby warunki w danym pomieszczeniu były korzystne dla jego użytkowników, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza. Odpowiednia ilość świeżego powietrza stanowi niezbędne ogniwo zdrowia i komfortu w każdym domu. W przypadku nieefektywnej wentylacji narażamy nasz organizm na niedotlenienie, permanentne uczucie zmęczenia, problemy ze skupieniem się oraz serię innych problemów zdrowotnych. W pomieszczeniach bez odpowiedniej wymiany powietrza często pojawiają się niepożądane zjawiska jak nadmierna wilgoć lub wysuszanie. Obecnie projektowane systemy wentylacji mechanicznej są antidotum na problemy z tradycyjnymi metodami nieefektywnej wymiany powietrza. Dokładnie zaplanowany system nawiewów i wywiewów, kontrola ilości przepływu powietrza oraz instalacja czujników sprawdzających jakość powietrza to gwarancja zdrowego domu. Ponadto wentylacja mechaniczna eliminuje niekorzystne zjawiska przeciągów i nadmiernej kondensacji wilgoci w mokrych pomieszczeniach. Z równoczesnym zastosowaniem rekuperatora i gruntowego wymiennika ciepła to również znaczna oszczędność energii potrzebnej na ogrzewanie bądź chłodzenie domu. Wiele osób obawia się tego rozwiązania ze względu na rzekomy hałas – jest to jednak jeden z większych mitów. Odpowiednio zaprojektowane przepływy gwarantują niemal bezdźwięczne działanie systemu.

Rekuperacja to taki system wentylacji, w którym odzyskuje się energię cieplną z uprzednio już podgrzanego powietrza. Najważniejszym elementem podczas rekuperacji jest sprawny, efektywny rekuperator – urządzenie w którym zachodzi wymiana energii cieplnej między napływającym świeżym, lecz zimnym powietrzem a ogrzanym strumieniem powietrza wywiewanego. Należy podkreślić, że w wymienniku ciepła rekuperatora nie dochodzi do mieszania się świeżego i zużytego powietrza. Dzięki zastosowaniu systemu kanalików nawiewnych i wywiewnych następuje jedynie przekazanie energii cieplnej. Zatem do naszego domu dociera świeże, ale ciepłe powietrze. Jakość nawiewanego powietrza jest bardzo wysoka. Aby nie doszło do żadnego zanieczyszczenia w rekuperatorze montowane są dwa filtry, których zadanie to filtrowanie powietrza z kurzu i zanieczyszczeń. Dodatkowo przy wywiewnikach w pomieszczeniach również montowane są filtry oczyszczające powietrze dostające się do instalacji. Na rynku pojawia się wiele rodzajów rekuperatorów. Kluczowy jest wybór odpowiedniego modelu, ponieważ najbardziej zaawansowane technicznie rekuperatory osiągają sprawność na poziomie 95%. Istnieje kilka rodzajów rekuperatorów, m.in. z wymiennikiem przeciwprądowym, obrotowym lub krzyżowym.  Na etapie projektu dobrany zostaje optymalny model o właściwej wielkości i mocy. Należy podkreślić, że rekuperatory działają  również  latem, gdzie w wymienniku chłodzone jest gorące powietrze dostające się z zewnątrz domu. W ten sposób możliwe jest zapewnienie należytego komfortu przez cały rok.

Gruntowy wymiennik ciepła nie jest koniecznością podczas instalowania wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Stanowi on jednak podstawę do odczuwania lepszego komfortu i zwiększa zyski energetyczne. Dlatego w większości przypadków przy zastosowaniu rekuperacji korzysta się równocześnie z gruntowego wymiennika ciepła. Działanie urządzenia opiera się na wykorzystaniu energii gruntu. Na głębokości 1,5 – 2 m pod powierzchnią (w zależności od poziomu przemarzania) gruntu panuje stała temperatura ~8ºC, nie ulegająca większym sezonowym zmianom. Na tę głębokość wpuszczone zostają izolowane przewody wypełnione glikolem – płynem transportującym energię, który jest wprowadzany w ciągły obieg za pomocą małej pompki. Rury z glikolem mogą zostać ułożone pod płytą fundamentową, jednakże lepsze rozwiązanie to lokalizowanie ich dookoła obrysu domu. Glikol dociera do chłodniczki gruntowego wymiennika ciepła, gdzie oddaje energię do powietrza zewnętrznego z czerpni. Następnie powietrze prowadzone w przewodzie dociera do jednostki sterującej, która znajduje się przy rekuperatorze. Dzięki instalacji gruntowego wymiennika ciepła do rekuperatora dociera świeże powietrze o bardziej optymalnej temperaturze, co pozwala na mniejsze zużycie energii urządzenia. Przykładowo zimą, gdy temperatura zewnętrzna wynosi -10ºC, przy zastosowaniu gruntowego wymiennika ciepła, do rekuperatora może docierać nawet powietrze o dodatniej temperaturze. Wówczas w rekuperatorze występuje dużo mniejsza amplituda temperatur powietrza nawiewanego i wywiewanego. Latem następuje odwrotne zjawisko, w którym powietrze dostające się do rekuperatora ulega wstępnemu ochłodzeniu. Wartości temperatur powietrza dostającego się do centrali są zależne od długości przewodów umieszczonych w ziemi i efektywności całego systemu. W okresach wiosny i jesieni, gdy temperatura gruntu mogłaby niekorzystnie obniżać temperaturę nawiewanego powietrza, istnieje możliwość automatycznego bądź ręcznego odłączenia instalacji. W budownictwie dostępne są jeszcze inne, aczkolwiek nie tak powszechnie stosowane rodzaje gruntowego wymiennika ciepła: żwirowy, płytowy i kanałowy. Bez względu na rodzaj, wprowadzenie gruntowego wymiennika ciepła to ogromny zysk energetyczny i wiążąca się z tym oszczędność finansowa.

W literaturze z zakresu budownictwa i projektowania często poruszany jest temat nadmiernego zawilgocenia budynków lub ich części. Jesteśmy świadomi negatywnych skutków zbyt dużej kondensacji pary wodnej w pomieszczeniu i skutecznie ją eliminujemy, np. dzięki użyciu wentylacji. Z drugiej strony rzadko kiedy zastanawiamy się jakie procesy zachodzą w zbyt suchych pomieszczeniach. Powietrze o wilgotności poniżej 40% powoduje pogorszenie stanu zdrowia, ponieważ obniża odporność, wysusza śluzówkę górnych dróg oddechowych, oczu i skóry, a także sprzyja rozwojowi alergii. W przesuszonym powietrzu w sposób naturalny unosi się kurz i roztocza oraz cząstki elektryczne. Samemu trudno jest kontrolować odpowiedni poziom wilgotności powietrza. Dlatego opracowane zostały specjalne nawilżacze kanałowe. Stosowany przez nas nawilżacz higroplus+ jest przeznaczony do wentylacji mechanicznej. Aparaturę podłącza się do głównej rury nawiewnej wychodzącej z rekuperatora. Nawilżacz posiada czujnik wilgoci i automatycznie kontroluje stężenie pary wodnej w domu zgodnie z wartością ustaloną przez użytkownika. W systemie higroplus+ zachowana jest całkowita higiena – wnętrze urządzenia jest wciąż dezynfekowane, a zgromadzona para wodna skutecznie odparowywana.

Ogrzewanie płaszczyznowe nie bez przyczyny jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem we współczesnym budownictwie. Główne założenie, a zarazem największa zaleta tego systemu to zapewnienie jednakowego komfortu cieplnego w całej kubaturze pomieszczenia. Ogrzewanie płaszczyznowe dzielimy ze względu na ułożenie instalacji na trzy kategorie: podłogowe, ścienne i sufitowe. W naszych domach najczęściej stosujemy ogrzewanie sufitowe. Wynika to z szeregu zalet tego rozwiązania. Ogrzewanie sufitowe jest bardzo wydajne.  W porównaniu do tradycyjnych grzejników, temperatura w kanałach sufitowych jest dużo niższa i wynosi ~35ºC dając taki sam efekt ciepła w pomieszczeniu. Porównując je z ogrzewaniem podłogowym, można zauważyć, że warstwa wykończenia w przypadku ogrzewania sufitowego jest dużo mniejsza i nie hamuje przepływu ciepła, tak jak kilkucentymetrowa warstwa wylewki czy podkładu na podłodze. Nie należy również martwić się o to, że całe ciepłe powietrze będzie gromadziło się jedynie pod sufitem i nie dotrze do poziomu człowieka. W ogrzewaniu płaszczyznowym ciepło przekazywane jest przez promieniowanie – rozchodzi się ono we wszystkich kierunkach i ogrzewa ludzi a także napotkane przedmioty, które następnie oddają je na poziomie użytkowania. W takim systemie grzewczym zachodzi niewielka konwekcja – nie odczuwa się większej różnicy temperaturowej w zależności od wysokości pomieszczenia. Co więcej brak ruchów konwekcyjnych powoduje zmniejszenie krążącego w pomieszczeniu kurzu i jest bardzo korzystne szczególnie dla alergików. W lecie instalacja może być wykorzystywany jako efektywny system chłodzenia. Jak wykonuje się skuteczną instalację ogrzewania sufitowego? System składa się z odpowiednich modułów, które obejmują gęsto rozstawione, zapętlone, cienkie rurki PP. Całe maty są układane bezpośrednio pod stropem czy dachem na poddaszu. Mogą być ukryte w warstwie tynku i systemie suchej zabudowy. Instalacja ogrzewania sufitowego posiada duże zagęszczenie przewodów, ale bardzo małą wysokość. Jest to duży plus, ponieważ potrzeba dużo mniej ciepłej wody do ogrzania pomieszczenia niż w przypadku ogrzewania podłogowego. Również pożądana zmiana temperatury w pomieszczeniu może odbywać się dużo szybciej, gdyż wymiana całej wody trwa nieporównywalnie krócej. Nawiązując do aspektów estetycznych – ogrzewanie sufitowe nie ogranicza w żaden sposób. W pomieszczeniu nie potrzeba przewidywać miejsca na kaloryfer, a także nic nie ogranicza swobodnej aranżacji podłogi w wybrany przez nas sposób. System płaszczyznowy uznaje się za rozwiązanie ekologiczne, ponieważ bez problemu można go łączyć z kolektorami i panelami słonecznymi lub innymi nośnikami energii odnawialnych. Można śmiało powiedzieć, że dzięki swym zaletom  ogrzewanie sufitowe w nowym budownictwie będzie z czasem zyskiwało coraz więcej zwolenników.

Pompa ciepła to urządzenie wspomagające domową instalację grzewczą i instalację ciepłej wody. Jej działanie opiera się na pobieraniu energii ze źródeł odnawialnych np. gruntu, wody czy ciepłego powietrza, a następnie, dzięki małemu silnikowi zasilanemu elektrycznie, pompowaniu uzyskanego ciepła do instalacji grzewczej bądź instalacji ciepłej wody. Pompę ciepła, mimo tego, że jest zasilana energią elektryczną, uważa się za rozwiązanie ekologiczne i traktuje jako odnawialne źródło energii, ponieważ dostarcza ona więcej energii niż sama potrzebuje do zasilania. W połączeniu z fotowoltaiką, pompa zasilana energią słoneczną jest w pełni ekologiczna, a dodatkowo gwarantuje niezależność od cen energii sieciowej. Wyróżnia się kilka rodzajów pomp ciepła, m.in. pompy powietrze/woda, solanka/woda czy woda/woda. W naszych domach stosujemy najczęściej pompę powietrze/woda typu split, gdyż daje takie same efekty jak w przypadku pozostałych rodzajów, a jest dużo korzystniejsza ekonomicznie. Nowoczesne instalacje pompy działają także jako klimatyzator w okresie letnim. Pompa ciepła doskonale współpracuje z niskotemperaturowymi systemami grzewczymi, w tym z stosowanym przez nas ogrzewaniem/chłodzeniem sufitowym.

Zmiękczacz wody to opcjonalne rozwiązanie dla poprawy naszego komfortu. Jest to bardzo korzystna metoda w przypadku występowania twardej wody w naszych rurach. Tzw. twarda woda to nic innego jak woda o wysokim stężeniu kationów wapnia, magnezu i żelaza, objawiających się powszechnie jako biały lub szary osad. Wytrącające się osady stanowią problem w codziennym życiu – powodują liczne zabrudzenia i źle wpływają na smak i zapach wody. Należy podkreślić jeszcze ich niekorzystny wpływ na przewody sanitarne i grzewcze. Odkładający się osad powoduje zmniejszenie przepływu wody, spore zanieczyszczenie, a następnie stopniowe niszczenie instalacji. Aby czyścić zakamienione rury należy stosować wiele detergentów, które nie są korzystne dla naszego zdrowia. Również pod względem ekonomicznym twarda woda ma negatywne skutki, m.in. zmniejszone przepływy wody w rurach znacznie osłabiają efektywność instalacji grzewczej. Podczas projektowania należy się zastanowić czy twarda woda w przyszłości nie przyczyni się do pogorszenia stanu domu oraz czy lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie zmiękczacza wody już od początku, zgodnie ze znaną maksymą: “Lepiej zapobiegać niż leczyć.”

Obecnie prawie każdy posiada Smartfony, nadszedł więc czas na Smartdomy. Innowacyjna instalacja elektryczna zapewnia szeroką automatyzację i optymalizację pracy praktycznie wszystkich urządzeń domowych. SMARTDOM to sieć sterowana przez użytkowników domu za pomocą centrali bądź różnego rodzaju aplikacji. System zapewnia dowolne dobieranie opcji elektronicznych i stały przepływ informacji między centralą a telefonem czy tabletem. System inteligentnego domu obejmuje swoim działaniem większość instalacji w budynku. Steruje on m.in. oświetleniem, wentylacją, ogrzewaniem, oknami,  żaluzjami i roletami, systemami alarmowymi, domofonem i drzwiami wejściowymi czy aplikacjami multimedialnymi. Liczne czujniki i systemy ochronne zapewniają bezpieczeństwo, wygodę oraz oszczędność użytkowania. Inteligentny dom może posiadać wiele schematów alarmów, np. alarm przeciwpożarowy, przeciwwłamaniowy, chroniący przed zalaniem domu czy przed za dużym stężeniem gazu w powietrzu. Odpowiednio zaprojektowany przeprowadza odrębny scenariusz wspomagający działania w sytuacji kryzysowej. System domu inteligentnego to także duża oszczędność. Czujniki ruchu czy manualnie ustalone schematy regulują wentylację, ogrzewanie i zużycie energii elektrycznej w domu. Jeżeli cały dzień spędzamy w pracy nie potrzebne jest wówczas ogrzewanie całego domu. Inteligentny system uruchomi system grzewczy na odpowiedni czas przed naszym powrotem, nie zużywając energii w trakcie naszej nieobecności. Czujnik temperatury zewnętrznej i wewnętrznej automatycznie załączają lub odłączają zamontowany wymiennik ciepła, aby zoptymalizować działanie domu inteligentnego. Posiadając odpowiednią aplikację lub skoordynowany telefon, możemy za pomocą wiadomości sterować naszym domem na odległość, np. sprawdzić czy odłączyliśmy żelazko, zamknęliśmy okno oraz ewentualnie zdalnie zareagować na wcześniejsze niedopatrzenie. System inteligentnego domu tworzony jest przez specjalistów i praktycznie nie podlega awariom. W razie jakiejkolwiek usterki, istnieje możliwość swobodnego przełączenia automatyki na manualne sterowanie i tradycyjne przełączniki. 

Odnawialne źródła energii

Ogniwa fotowoltaiczne są zbudowane z małych płytek krzemowych, które pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarzają prąd. Energia elektryczna ogniw fotowoltaicznych skutecznie zasila m.in. pompę cieplną służącą do podgrzewania wody użytkowej czy ogrzania domu oraz całość urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym. Dzięki użyciu sprawnych ogniw fotowoltaicznych możliwe jest prawie całkowite uniezależnienie domu od zewnętrznych dystrybutorów prądu. Stosowanie fotowoltaiki jest nieodzownym komponentem domu zero- i plusenergetycznego.

Kolektory słoneczne, podobnie jak ogniwa fotowoltaiczne, wykorzystują promieniowanie słoneczne, jednak przetwarzają je w inny sposób. Dzięki kolektorom wytwarzana i gromadzona zostaje energia cieplna. Może być ona wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej w budynku. Pod tym względem kolektory słoneczne są dużo bardziej efektywne niż ogniwa fotowoltaiczne i osiągają sprawność nawet do 80%. Z drugiej strony, energia cieplna wytwarzana dzięki panelom słonecznym nie może być używana w inny sposób, jak w przypadku ogniw fotowoltaicznych prąd do zasilania domu czy nawet sprzedaży do sieci.

Turbiny wiatrowe, podobnie jak ogniwa fotowoltaiczne, pozwalają na znaczne ograniczenie wydatków na energię elektryczną w gospodarstwie domowym. Ich działanie opiera się na przekształcaniu energii wiatru na energię mechaniczną, a następnie w generatorze prądu na energię elektryczną. Możliwe jest zastosowanie turbin ze śmigłami w osi poziomej bądź pionowej. Pierwsze z nich są uzależnione od kierunku i siły wiatru, natomiast urządzenia z pionowymi wirnikami działają przy każdym wietrze. Po instalacji turbin nie wymagają one większych działań konserwacyjnych, a ich używanie jest praktycznie bezpłatne. Wprawdzie energia wiatru nie może pokryć zapotrzebowania domu w każdym czasie, jednak bardzo skutecznie obniża wysokość rachunków energetycznych i szybko rekompensuje koszt budowy przydomowej elektrowni wiatrowej.

Szczególnie w domach zero- i plusenergetycznych, ale także w tradycyjnym budownictwie, często stosuje się łączone instalacje przetwarzające energie odnawialne. Możliwe jest również integrowanie źródeł energii odnawialnej i sieciowej. Rozwiązania hybrydowe są zaawansowanymi technicznie sposobami na redukcję użycia prądu i ciepła ze źródeł konwencjonalnych i wysoką energooszczędność gospodarstwa domowego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.