www.dreamsart.pl
MPG
www.dreamsart.pl

3.3.3. Go to Brand

Tytuł projektu:
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa AJD Studio Jakub Dalek poprzez zastosowanie działań promocyjnych na rynkach zagranicznych

Nr umowy o dofinansowanie:
POIR.03.03.03-02-0058/17-00

Okres realizacji:
03.07.2017 – 31.12.2019

Wartość projektu: 1 122 365,59 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 760 535,02 zł Cele projektu:
– promocja produktów na wybranych rynkach zagranicznych (Niemcy, Szwecja, Norwegia, Rosja, Szwajcaria),
– zwiększenie rozpoznawalności marki AJD Studio na rynkach zagranicznych,
– zwiększenie stopnia internacjonalizacji,
– zwiększenie rynku zbytu o klientów zagranicznych,
– intensyfikacja powiązań handlowych z partnerami zagranicznymi.

Planowane efekty:
– udział w działaniach promocyjnych poprzez udział w targach, misji gospodarczej
– pozyskanie nowych kontrahentów,
– podniesienie kompetencji poprzez udział w szkoleniu w zakresie strategii eksportowych i pozycjonowania marki produktowej na rynku międzynarodowym,
– opracowanie analizy dotyczącej rynku norweskiego,
– zwiększenie udziału marki produktowej na rynkach zagranicznych, w tym zwiększenie udziału eksportu w przychodach przedsiębiorstwa.

 

 

 

Postępowania przetargowe

Zapytanie ofertowe ZO-01/01/2019 
z dnia 03.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe – 03.01.2019 r.

Formularz ofertowy – 03.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe ZO-03/03/2018
z dnia 19.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe – 19.03.2018 r.

Formularz ofertowy – 19.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe ZO-02/03/2018
z dnia 19.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe – 19.03.2018 r.

Formularz ofertowy – 19.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe ZO-01/03/2018
z dnia 19.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe – 19.03.2018 r.

Formularz ofertowy – 19.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe ZO-01/02/2018
z dnia 02.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe – 02.02.2018 r.

Formularz ofertowy – 02.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe ZO-01/01/2018
z dnia 05.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe – 08.01.2018 r.

Formularz ofertowy – 08.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe ZO-01/10/2017
z dnia 08.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe – 08.10.2017 r.

Formularz ofertowy – 08.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe ZO-01/07/2017
z dnia 04.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe – 04.07.2017 r.

Formularz ofertowy – 04.07.2017 r.

Request for quotation – July 4th 2017

Offer form – July 4th 2017

Result of the proceedings – July 12th 2017

Zapytanie ofertowe ZO-01/06/2017

z dnia 30.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe – 30.06.2017 r.

Formularz ofertowy – 30.06.2017 r.

 

 

1.2.1. Prace badawczo – rozwojowe przedsiębiorstwa

Tytuł projektu:
Przeprowadzenie prac B+R w zakresie pomiarów: szczelności, termiki, przepuszczalności, wilgotności i hałasu w budynku pasywnym – hybrydowym ogrzewanym lodem przez przedsiębiorstwo AJD STUDIO Jakub Dalek

Nr umowy o dofinansowanie : RPDS.01.02.01-02-0195/17-00

Okres realizacji : 14.03.2019 – 30.06.2021

Wartość projektu: 4.999.980,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2.499.431,60 zł

Cele projektu:
– prace badawczo-rozwojowe prowadzące do zbadania elementów budynku w rzeczywistych warunkach użytkowych,
– wzrost liczby prac B+R,
– uzyskanie informacji na temat czynników wpływających na energooszczędność domów pasywnych,
– wykorzystanie dostępnych technologii do maksymalizacji oszczędności energetycznej domów pasywnych,

Planowane efekty:
– wprowadzenie innowacyjnego produktu do oferty AJD STUDIO Jakub Dalek,
– zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych,
– wzrost zatrudnienia
– stworzenie rozwiązań przyczyniających się do przeciwdziałania zmianom klimatu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.